2010-05-19
Nyhet

Apple uppdaterar Java på Mac OS X 10.5

Uppdaterar Java i Mac OS X och Mac OS X Server 10.5 till J2SE 1.5.0_24 och Java SE 6 to 1.6.0_20.© 2020 Omsoc Publishing AB