2010-05-21
Nyhet

Dålig detaljkoll

Macworlds skärmbild på DOS är givetvis från OS/2 och inget annat.

Stavfel, sakfel och avsaknad av information. Alla ingredienser som krävs för en klassisk Macworld-nyhet finns med, således.



© 2019 Omsoc Publishing AB