2010-05-22
Nyhet

“Öppen mjukvara kontra sluten”

Mike Lee:

People did not choose Windows over Mac because of some perceived level of openness absent in Apple. Most people don’t care about that stuff. That’s why closed-source dominates commercial software—because it produces better software. Not better as in Richard Stallman—better as in actually getting your work done.

Det är lätt att känna sympati med Google, Opera och andra som ständigt pratar om öppna, fria standarder. Det är lätt att känna att Linux är The Shit eftersom det är byggt på öppen källkod och eftersom så mycket fungerar så otroligt bra.

Men faktum kvarstår: Apple bygger de bästa användargränssnitten och produkter som faktiskt fungerar. De har utvecklarverktyg som fungerar, en affärsmodell runt iPad och iPhone som fungerar. Allt är inte perfekt, men en titt på exempelvis Linux användargränssnitt KDE eller Gnome och Firefox ur ett användarperspektiv visar att öppen källkod och öppna standarder och drivor av utvecklare som vill ha sin vilja fram inte nödvändigtvis innebär att en mjukvara eller ett operativsystem fungerar för slutanvändarna.© 2020 Omsoc Publishing AB