2010-09-04
Nyhet

“"Nya AppleTV för lite och för sent"”

Lex Friedman:

I was hoping to spend $100 yesterday on a brand spankin’ new Apple TV. If rumors were to be true, the device would be tiny, would include access 99¢ TV show episodes, and potentially run iOS, too.

All those rumors were true, but now, I don’t want the darn thing.

Det är som tidigare nämnts annorlunda för de som bor på andra sidan pölen än för oss här hemma, där det finns flera nättjänster för att hyra film och TV-program över nätet och ingen av dem behöver en dator för att fungera. Men för oss här hemma så blev den gamla AppleTV:n i och med prissänkningen en riktigt attraktiv enhet; enkel att hacka och modifiera, inbyggd lagring, och även om den i praktiken endast hanterar upp till 720P så räcker det gott och väl.© 2019 Omsoc Publishing AB