2010-11-03
Nyhet

iPhone + RS-232 = OK!

Galet användbart för oss som fortfarande använder nollmodemkablar i jobbet.© 2019 Omsoc Publishing AB