2011-01-04
Nyhet

Konkurrent till Things. Med synkronisering över Internet

BusyToDo är en iOS-variant av BusyMac och de båda applikationerna kan synkronisera data mellan varandra. Tyvärr endast via MobileMe, men ändå.© 2019 Omsoc Publishing AB