2011-07-01
Nyhet

Ytterligare attacker på RIM

Blackberrytillverkaren Research In Motion (RIM) har det inte lätt dessa dagar. Efter att ha suttit i bastun med Nokia och latat sig i flera år har de blivit omkörda av Apple och liksom Nokia och Palm fallit offer för sin egen oförmåga att utmana sig själva genom innovation. Bättre blir det inte när Apple med iOS 5 kommer att plocka ytterligare kunder från RIM med iMessage och floppen Playbook har verkligen inte gjort saker bättre för företaget.

Allt fler aktieägare kräver att de två VD:arna, Jim Balsille och Mike Lazardis, ska få tydligare roller och inte dela VD-och styrelseordföranderollerna och en ett analysföretag rekommenderade vidare att aktieägarna inte skulle rösta för att John Richardson skulle få förnyat förtroende i styrelsen efter att han tittat åt andra hållet medan Jim Balsillie, Mike Lazaridis och en rad andra höga chefer inom bolaget år 2009 bakdaterat sina aktieoptioner, något som kostade RIM 250 miljoner dollar i böter.

Den senaste bredsidan kommer från vad som uppges vara en högt uppsatt anställd inom företaget, som med ett öppet brev till RIM:s högsta ledning i mening efter mening gör slarvsylta av RIM:s strategier, visioner och interna organisation:

Let’s obsess about what is best for the end user. We often make product decisions based on strategic alignment, partner requests or even legal advice — the end user doesn’t care.

We simply have to admit that Apple is nailing this and it is one of the reasons they have people lining up overnight at stores around the world, and products sold out for months. These people aren’t hypnotized zombies, they simply love beautifully designed products that are user centric and work how they are supposed to work.

We urgently need to invest like we never have before in becoming developer friendly. The return will be worth every cent. There is no polite way to say this, but it’s true — BlackBerry smartphone apps suck. Even PlayBook, with all its glorious power, looks like a Fisher Price toy with its Adobe AIR/Flash apps.

Also an important note regarding our marketing: a product’s technical superiority does not equal desire, and therefore sales… How many Linux laptops are getting sold? How did Betamax go? My mother wants an iPad and iPhone because it is simple and appeals to her. Powerful multitasking doesn’t.

Inte helt oväntat svarar RIM och pekar på att de minsann säljer massor med telefoner. Men det å andra sidan förklarar inte varför företaget gång efter annan tvingas varna sina aktieägare för vikande försäljning och försenade produkter. Givetvis skulle RIM aldrig gå ut offentligt och säga att allt är åt helvete och att det är panik internt på företaget, men de har åtminstone till Financial Post bekräftat att de nu tillsätter en “utredning” för att undersöka hur företaget styrs och vilka åtgärder man kan göra för att förbättra läget.

Ett RIM med Steve Jobs vid ratten hade haft den utredningen klar och dess åtgärder genomförda på en halvtimme.

(Länkar via Daring Fireball)© 2019 Omsoc Publishing AB