2011-08-15
Nyhet

“"Android på väg att krackelera"”

Martin Wallström:

Ett problem för Android och Google är att operativsystemet bygger på öppen källkod, vilket i vissa fall gör det enklare att stämma. De juridiska motgångarna riskerar att skrämma bort Android-utvecklare, som visserligen lockas av en populär och öppen plattform, men som inte tar onödiga ekonomiska risker.

Google och dess 39 stora tillverkningspartner kan reagera på hotet genom uppgörelser med fienden, eller att göra Android mer slutet. Om Samsung och HTC går med på en uppgörelse, i form av att betala licenskostnader, så får Apple extra tillskott i kassan och höjer konkurrenternas kostnader för att tillverka Android-lurar och plattor.

Google kan också välja att göra Android mer slutet. Att skapa nya, slutna, licenser som skyddar Android från juridiska attacker mot Googles partner. Det scenariot har bland andra öppen källkodsexperten Florian Mueller varit inne på. Det kanske svider, men så länge Android förblir helt öppen källkod, kan Apple och Oracle fortsätta attackera Google och dess Android-partner relativt fritt.

Lägg till det faktum att Googles taktik om att ta först och fråga sen nu äntligen har börjat bita dom i ändan.© 2021 Omsoc Publishing AB