2011-08-15
Nyhet

Säkerhetsgenomgång av iOS 4

Kanske mer än du vill veta om hur säkerheten i iOS 4 ser ut egentligen. Från BlackHat-konferensen i USA.© 2021 Omsoc Publishing AB