2011-08-16
Nyhet

Att uppgradera från Windows 1.0 till Windows 7

(via Jason Kottke)© 2019 Omsoc Publishing AB