2011-08-28
Nyhet

De flesta Android-applikationer används aldrig

50 populäraste applikationerna för Android står för 61 procent av all användning på Android.

Och det blir bara värre:

More interestingly, Nielsen found that the top-10 apps in the Android Market account for a whopping 43% of app usage on Android devices.

Femtio applikationer. 61 procent.
Tio applikationer. 43 procent.

Det innebär att av de 250 000 applikationer som finns på Android Market måste 249 950 applikationer fajtas om de resterande 39 procent som är användarnas uppmärksamhet och pengar.

Verkar tufft att tjäna pengar på Android-applikationer.© 2021 Omsoc Publishing AB