2011-08-30
Nyhet

Dagens citat

… han inte gillar något särskilt, nämligen Joe Nocera på Fortune:

This is Steve Jobs. You think I’m an arrogant !%*##!! who thinks he’s above the law, and I think you’re a slime bucket who gets most of his facts wrong.

Man kan ju bara fundera över hur resten av samtalet lät efter den öppningen…© 2019 Omsoc Publishing AB