2011-10-06
Nyhet

Samsung uppträder som vanligt balanserat

Bagdad Bob, på sitt nya gig hos Samsung i Seoul:

Samsung Electronics Co., Ltd, meddelar i dag att man planerar att lämna in en begäran om ett tillfälligt föreläggande i Paris och Milano där man vill att domstolarna hindrar försäljningen av Apples iPhone 4S på respektive marknad.

Samsungs begäran om ett tillfälligt (interimistiskt) föreläggande i Frankrike och Italien kommer båda att åberopa två patentintrång relaterade till trådlös telekommunikationsteknologi som berör WCDMA-standarder (Wideband Code Division Multiple Access) för mobiler med 3g.

Teknologin man gjort intrång i är nödvändig för att telekomnätverk och mobiler ska fungera pålitligt. Samsung menar att Apples intrång är för allvarligt och att försäljningen av iPhone 4S därför bör förhindras.

Apple har fortsatt att uppenbart överträda våra immateriella rättigheter och åka snålskjuts på vår teknologi. Vi kommer följaktligen att hålla fast vid att skydda vår immateriella egendom. Samsung planerar också att begära tillfälliga förelägganden i övriga länder efter ytterligare granskning.

Detta är inget mindre än moteld från Samsung för att försöka skrämma Apple till att droppa sina stämningar mot Samsung.

Detta säger också en hel del om hur mycket stryk Samsung tar ekonomiskt av att inte kunna sälja sina iPhone och iPad-kopior. Man kan ju bara spekulera hur stora lager som Samsung och deras återförsäljare sitter med och inte kan sälja…© 2019 Omsoc Publishing AB