2011-10-11
Nyhet

Jobs dödsattest läckt till BBC

BBC rapporterar att Jobs avled av andningsstillestånd. Enligt samma dokument tampade Jobs en tumör sedan fem år tillbaka.© 2020 Omsoc Publishing AB