2011-11-16
Nyhet

Google tvingar sig på ditt WIFI-nätverk

Har du ett trådlöst nätverk hemma? Google har ju som bekant registrerat alla trådlösa nätverk de kommer åt ute i världen när de ta bilder för Google Streetview, och i förekommande fall också registrerat trafik som överförts via oskyddade WIFI-basstationer. Osnyggt, och rätt obehagligt också eftersom Google “glömde” att fråga först:

Google did not inform data protection authorities of its Wi-Fi data collection programme, Fleischer said, because “it was unrelated to Street View” and such data was already “accessible to any Wi-Fi-enabled device”. He added Google does not publicly disclose MAC addresses from its database.

Nu har Google skrivit om hur de vill använda alla våra WIFI-basstationer, öppna eller nedlåsta, för att snabba på lokaliseringstjänster och liknande på sin blogg. Detta avsnitt i bloggposten gjorde inte att obehagskänslan blev mindre:

We’re introducing a method that lets you opt out of having your wireless access point included in the Google Location Server. To opt out, visit your access point’s settings and change the wireless network name (or SSID) so that it ends with “_nomap.” For example, if your SSID is “Network,” you‘d need to change it to “Network_nomap.”

Google inför, enligt rubriken på bloggposten, en “större valfrihet för ägare av wifi-basstationer”, och i princip tvinga oss att döpa om SSID-strängen för våra basstationer om vi inte vill att Google ska lägga till SSID för basstationen i sina register över basstationer. Och detta är Googles sätt att informera om det.

Det är arrogant, det är pompöst och det är ett otroligt obehagligt sätt av Google att sko sig på andras infrastruktur för att göra sin egna produkt bättre. Om min basstation finns i deras register, kan jag fakturera Google då för att de nyttjar min infrastruktur i deras produkter?

Det finns inga garantier att Google tar bort en basstation som redan är sparad i Googles register. Det finns ingen information om hur Google behandlar informationen, som i detta fall består av GPS-koordinater, SSID-information, MAC-adressen på en WIFI-basstation och därmed också vilken internetleverantör jag använder, och det verkar inte finnas en tillstymmelse till att någon på Google ställt sig frågan om detta är okej ur ett etiskt perspektiv.

Det summerar väl Google rätt bra, nu för tiden.© 2019 Omsoc Publishing AB