2011-11-18
Nyhet

Såna här problem har vi inte med OS X ännu

En “App Store” för kernelexploits i Linux och FreeBSD.© 2020 Omsoc Publishing AB