2012-03-19
Nyhet

Hur Pixar skapar karaktärer och historier

22 punkter som framstår som både enkla och självklara.

De bästa ideérna är ofta just det – enkla och självklara.© 2020 Omsoc Publishing AB