2012-04-04
Nyhet

“Är det fortfarande kul att vara sysadmin?”

Peter Grace:

I have yet to meet a systems administrator who got into the field purely because they enjoyed stressful, sleepless nights for often-lower-than-average salaries. Being a sysadmin really requires a love of computers. For a lot of us, this came about in our earlier years as we acquired secondhand equipment and disassembled it to find out how it worked. How amazing and wondrous this world could be! So many cool toys! “I’m going to love working with this kind of stuff for the rest of my life,” you might have said.

För många av oss som halkade in på det här fältet som tonåringar (i ärlighetens namn hade vi nog inget val egentligen – de flesta av oss var aldrig i skolan utan satt hellre hemma framför datorn och lärde oss saker den hårda vägen, vilket vi var tvungna till utan Google och how-to’s) så blev det här jobbet på många sätt aldrig vad vi tänkte oss. Ibland är det kul, ibland inte, men en värld där beställaren (din chef) möter dina visioner tror jag aldrig kommer att existera.© 2021 Omsoc Publishing AB