2012-04-09
Nyhet

AOL säljer patent till Microsoft

Närmare en tredjedel av alla patent bolaget äger.

Prislapp: 1,1 miljarder dollar. Inga detaljer finns i AOL:s pressmeddelade som närmare beskriver vilka patent som sålts© 2021 Omsoc Publishing AB