2012-04-10
Nyhet

Vad Microsoft köpte av AOL

Netscape.

Just det – webbläsaren som fick hela Microsoft att på panikorder från Bill Gates vrida verksamheten 360 grader och lägga fokus på Internet istället för den egna onlinetjänsten Microsoft Network.© 2021 Omsoc Publishing AB