2012-04-24
Nyhet

Snart är Google Drive här

Googles robots.txt på drive.google.com skvallrar om vad som är på gång:

User-agent: *
Crawl-delay: 1
Allow: /$
Allow: /?hl=
Disallow: /?hl=*&
Allow: /support/
Allow: /a/
Allow: /Doc
Allow: /View
Allow: /ViewDoc
Allow: /present
Allow: /Present
Allow: /TeamPresent
Allow: /EmbedSlideshow
Allow: /presentation
Allow: /templates
Allow: /previewtemplate
Allow: /fileview
Allow: /gview
Allow: /viewer
Allow: /leaf
Allow: /open
Allow: /document
Allow: /drawings
Allow: /demo
Allow: /folder
Disallow: /templateabuse
Disallow: /

Vad detta innebär för Dropbox och iCloud? Ingenting.

(via Linus Larsson)© 2021 Omsoc Publishing AB