2012-08-09
Podcast

Macpro Podcast #24

54 minuter om Samsung vs. Apple, buggar i Mountain Lion och varför App.net är så viktigt.

Lyssna här eller på iTunes, det senare där ni också gärna få sätta betyg på Macpro Podcast!© 2021 Omsoc Publishing AB