2013-06-04
Nyhet

Ruby uppdateras i Mac OS X 10.6.8

Apple har släppt en liten uppdatering av Ruby on Rails för Mac OS X och Mac OS X Server version 10.6.8. Uppdateringen löser en rad sårbarheter i Ruby on Rails och tar paketet till version 2.3.18. Denna finns att hämta via Software Update.© 2019 Omsoc Publishing AB