2013-06-14
Länk

Susan Kare gillar iOS 7

När Susan Kare talar så lyssnar folk. Kan vid behov jämföras med en annan tidig Apple-medarbetare.© 2019 Omsoc Publishing AB