2013-06-19
Nyhet

Java uppdateras för OS X

Apple har släppt en uppdatering av Java. Igen. Mac OS X v10.6.8, Mac OS X Server v10.6.8, OS X Lion v10.7 eller senare, OS X Lion Server v10.7 eller senare samt OS X Mountain Lion 10.8 eller senare omfattas av uppdateringen som finns att ladda ned via Software Update eller App Store:s uppdateringsfunktion.

Glöm som vanligt inte att se till att Java inte är påslaget i Safari om du inte absolut behöver det.© 2019 Omsoc Publishing AB