2013-06-20
Länk

Installera OS X 10.9-beta i VMware eller Parallels

Apple sa att det inte var möjligt.© 2019 Omsoc Publishing AB