2013-07-31
Nyhet

Angående iPlayer för Android från BBC

David Berlin på BBC:

Today we have an Android development team that is almost 3 times the size of the iOS team.

Android verkar ju vara en bra plattform för utveckling.

(Länk via Daring Fireball)© 2019 Omsoc Publishing AB