2013-09-12
Nyhet

Uppgradera batteri i iPhone 4

Med tiden kan batteriet i en iPhone bli tröttare och tröttare. Då iPhone 4 stöds av iOS 7 kan det vara intressant att ge en telefon av det slaget lite förlängd livslängd, och vad är då bättre än att helt enkelt byta batteri i telefonen?

Macpro fick ett batteri översänt från företaget iPhoneservice. I paketet fanns förutom batteriet två små mejslar för att skruva upp iPhone och lossa skruven som håller fast batterikontakten i telefonen. Det ska redan här sägas att om du har någon garanti kvar på din telefon så ryker den all världens väg om du gör en sån här operation på egen hand. Vidare ska det också sägas att tredjepartsbatterier inte omfattas av några som helst garantier från Apples sida – går telefonen sönder så får du stå för alla reparationskostnader själv. Har du tummen mitt i handen eller på annat sätt känner dig otrygg med att mecka lite så är detta inget jag rekommenderar att du gör på egen hand.

Med detta sagt så är det inte särskilt svårt att byta batteriet i en iPhone 4. De två skruvarna på respektive sida av laddningskontakten skruvar man loss med en av specialmejslarna och därefter skjuter man baksidan på telefonen uppåt med tummen. Det går att skjuta bakstycket ungefär en centimeter, sedan kan man lyfta upp bakstycket och blotta telefonens insida.

Att lossa batteriet är enkelt men lite pilligt innan man listar ut hur man gör. Börja med att skruva loss den skyddsbricka som döljer batteriets anslutning till telefonens övriga elektronik. Denna skyddsbricka skärmar också av en antennanslutning varför det är viktigt att du inte tappar bort den eller glömmer att sätta dit den igen när du bytt batteri. Med brickan borttagen kan du försiktigt pilla loss kontakten till det befintliga batteriet. När denna är lös kan du dra i den lilla kabel som går från kontakten till batteriet tills batteriet, som är fastlimmat i telefonen, lossnar. Dra försiktigt, och försök inte bända loss batteriet med en skruvmejsel då du kan skada batteriet.

När batteriet är avlägsnat repeterar du proceduren fast i omvänd ordning. Sätt in det nya batteriet, sätt fast kontakten till telefonens elektronik, skruva på skyddsbrickan, sätt dit telefonens baksida, skjut ned den till sitt nedersta läge och skruva försiktigt tillbaka skruvarna. Dra inte skruvarna för hårt då spåren i bakstyckets skruvhål lätt skadas.

Det batteri som iPhoneservice skickade till Macpro ligger på 2600 mAh i effekt vilket är betydligt mer än orginalbatteriet som ligger på 1400 mAh. Detta ger i praktiken en betydligt längre batteritid vilket är välkommet.

Jag kommer att återkomma med rapporter om hur batteribytet har fungerat i praktiken, och då i synnerhet tillsammans med iOS 7.© 2021 Omsoc Publishing AB