2013-11-08
Nyhet

Apple slopar begränsningar i Photo Stream

En av de mer irriterande begränsningarna med Photo Stream, en funktion för bildsynkronisering via iCloud, är att Apple fram tills nu endast tillåtit de senaste 1000 bilderna.

Apple lyfter nu begränsningarna men inte fullt ut. Exempelvis kan du som mest ladda upp 25000 bilder per månad till din fotoström, 10000 bilder per dag eller 1000 bilder per timme. Överstiger du dessa gränsvärden kommer uppladdningen att tillfälligt stängas av och sedan slås på igen kommande timme, dag eller månad.

Antalet bilder och filmer du kan dela ut har också ökats markant till samma gränser som för dina egna bilder. Däremot kan du endast dela ut och prenumerera på maximalt 100 fotoströmmar. Maximalt 100 personer kan prenumerera på en delad fotoström, och du kan ha maximalt 5000 bilder per utdelad fotoström.

Det bör också noteras att allt du lagrar i dina fotoströmmar inte använder något av din totala lagringsyta i iCloud. Du kan läsa mer om de nya gränserna i Photo Stream i Apples supportdokument.© 2021 Omsoc Publishing AB