2013-12-09
Nyhet

Apple, Microsoft och Google i upprop mot NSA

En rad amerikanska teknikföretag ryter i en helsidesannons och tillhörande webbsajt till mot NSA:s övervakning och spionage mot företagens kunder. I fem punkter kräver företagen att staten i lag ska begränsa hur mycket kundinformation de ska ha rätt att inhämta på olika vägar, att det ska finnas en översikt och ett ansvarstagande för de handlingar som staten genom NSA genomför, att det ska finnas en transparens när det gäller vilka krav NSA ställer på företag som hanterar olika former av kundinformation, att NSA ska respektera det fria flödet av information och att olika myndigheter inte ska hamna i konflikt med varandra.

Annonsen och den tillhörande webbsajten är ovanlig i det att så många företag som rakt igenom konkurrerar med varandra har lyckats enas om ett gemensamt meddelande till den eller de myndigheter som de anser går över gränsen:

Dear Mr. President and Members of Congress,

We understand that governments have a duty to protect their citizens. But this summer’s revelations highlighted the urgent need to reform government surveillance practices worldwide. The balance in many countries has tipped too far in favor of the state and away from the rights of the individual — rights that are enshrined in our Constitution. This undermines the freedoms we all cherish. It’s time for a change.

For our part, we are focused on keeping users’ data secure — deploying the latest encryption technology to prevent unauthorized surveillance on our networks and by pushing back on government requests to ensure that they are legal and reasonable in scope.

We urge the US to take the lead and make reforms that ensure that government surveillance efforts are clearly restricted by law, proportionate to the risks, transparent and subject to independent oversight. To see the full set of principles we support, visit ReformGovernmentSurveillance.com

Sincerely,

AOL, Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter, Yahoo

Huruvida detta har någon direkt effekt på de beslutsfattare som kan förändra något lär väl visa sig men det kan åtminstone ses som ett styrkebesked från företagen som här visar att de vill ta krafttag för sina användare och kunders skull.

Tills eventuella ändringar genomförs får vi dödliga lägga vår information på ett ställe där myndigheter har betydligt svårare att komma åt något – exempelvis på en egen Mac-server.© 2019 Omsoc Publishing AB