2014-09-04
Nyhet

Bråk om standardisering av Markdown

Efter vad som känns som åratal av bråk på e-postlistor och via Twitter om att John Gruber borde släppa ifrån sig Markdown och låta andra utveckla och standardisera det hela på allvar har nu den grupp som drivit sin linje hårdast för standardisering gjort slag i saken och lanserat Standard Markdown :

Because there is no unambiguous spec, implementations have diverged considerably. As a result, users are often surprised to find that a document that renders one way on one system (say, a GitHub wiki) renders differently on another (say, converting to docbook using Pandoc). To make matters worse, because nothing in Markdown counts as a “syntax error,” the divergence often isn’t discovered right away.

There’s no standard test suite for Markdown; the unofficial MDTest is the closest thing we have. The only way to resolve Markdown ambiguities and inconsistencies is Babelmark, which compares the output of 20+ implementations of Markdown against each other to see if a consensus emerges.

We propose a standard, unambiguous syntax specification for Markdown, along with a suite of comprehensive tests to validate Markdown implementations against this specification. We believe this is necessary, even essential, for the future of Markdown.

John Gruber själv har hela tiden motsatt sig en standardisering och menar att det är just för att Markdown inte har en stenhårt satt standard som det har blivit framgångsrikt. Han har inte uttryckt någon större vilja eller några planer att ingå i standardiseringsarbetet, snarare den raka motsatsen, vilket retat upp de på andra sidan staketet som tycker att Markdown måste regleras och standardiseras.

Personligen tycker jag att man ska respektera vad upphovsmannen, i detta fall John Gruber, haft för avsikt med Markdown. Vill man skapa en variant av Markdown med hårdare kontroll över standarder kan man gott döpa det till något annat än just Markdown.© 2019 Omsoc Publishing AB