2014-09-23
Nyhet

Google slutar tvinga in användare i Google+

Gissar att Google+ är omdöpt, omstöpt eller begravet till årsskiftet.© 2019 Omsoc Publishing AB