2015-01-07
Nyhet

Panic

Panic:

This is the biggest problem we’ve been grappling with all year: we simply don’t make enough money from our iOS apps. We’re building apps that are, if I may say so, world-class and desktop-quality. They are packed with features, they look stunning, we offer excellent support for them, and development is constant. I’m deeply proud of our iOS apps. But… they’re hard to justify working on.

Försäljningen av Panics iOS- och OS X-appar var under november 2014 nästan 50 procent vardera av bolagets totala försäljning, men ser man till intäkterna stod OS X-apparna för 83 procent av bolagets intäkter under samma månad.

Den lösning Panic ser är att höja priset på sina applikationer, ett beslut jag välkomnar eftersom det kan bidra till att motverka nollsummespelet som drar ner hela App Store i skiten och där oseriösa applikationsutvecklare säljer usla applikationer gratis eller väldigt billigt med kreativa namn och beskrivningar för att ta marknadsandelar och tjäna på annonser i applikationerna. Apples “flexibla” tolkningar av sina egna regler för App Store och de applikationer som får finnas där hjälper sannerligen inte till för att göra situationen bättre för iOS som plattform och tredjepartsutvecklarna i synnerhet:

We had a very long, very torturous situation with Status Board almost being pulled that we’ve never written up out of sensitivity to our relationship with Apple. I only mention it here because it proves that it is possible to fix these awkward rejection situations without Apple suffering negative PR in the public eye — we did that “offline”.

But it took an absolutely massive amount of mental energy and time to work through — positively Sisyphean. I would never want to do it again — I’ve run out of patience, I guess. I can say for certain that the “bad PR” version of the app dispute process is monumentally more effective. Which is a shame.

Till sist – mycket beröm till Panic som med otrolig öppenhet riktar strålkastarna på en rad utmaningar och problem som utvecklare inom Apples ekosystem möts av dagligen. Marco Arment har fått både medhåll och skäll för sin bloggpost som han postade häromdagen, och som han senare har offentligt ångrat att han publicerade, men både han och Panic pekar i mångt och mycket på samma problem och samma utmaningar.© 2021 Omsoc Publishing AB