2015-07-30
Nyhet

Apples stora satsning på datacenter och miljön

Apples datacenter är en kraftigt växande del av företagets verksamhet, men ändå pratas det förvånansvärt lite om det.

Givetvis har det med att göra att klockor, telefoner och datorer är betydligt intressantare för gemene man jämfört med stora anonyma byggnader fulla med elektronik men när jag bestämde mig för att börja gräva lite djupare i hur Apple utvecklar sig inom detta område insåg jag snart att företagets ansträngningar för att bli oberoende av andra leverantörer för drift av sina Internet-anslutna tjänster är enorma, och att Apple samtidigt ser att en allt större del av dess framtida verksamhet ligger i kompletterande tjänster för sina produkter.

Kan själv

Apple gillar att vara oberoende – företaget har närmast en tradition av att inte anlita utomstående om de absolut inte måste göra det och det faktum att de idag använder både Amazon S3 och Microsofts Azure för olika delar av iCloud och iTunes är något jag tror de inte är helt bekväma med. Kanske är det en fråga om kontroll, något Apple alltid lagt stor vikt vid, eller att de vill vara säkra på att kundernas information inte kommer på villovägar.

Precis som att Google inte bara driver sina egna datacenter utan helst också äger byggnader och tillhörande infrastruktur tror jag att Apples mål är att bli helt oberoende av allt och alla, från tredjepartsleverantörer av lagring och processorkraft till elbolag och fastighetsägare. Det enda de inte kan bli helt oberoende av är möjligen företagen som levererar Internetanslutningar till de olika datacentren och företag som Akamai som fungerat som leverantör av olika former av data åt Apple men återkommande rykten gör gällande att Apple bygger en egen distributionsapparat för att ersätta leverantörer som just Akamai men precis som med andra rykten så ska man ta dem med en nypa salt tills man vet om de är sanna eller inte.

Born in the USA

Apple har sedan flera år datacenter i Kalifornien, närmare bestämt i hemstaden Cupertino och i Santa Clara. Företaget driver även ett datacenter i Newark som ligger på USA:s östkust men datacentret i Cupertino har traditionellt använts för Apple egna interna drift – kanske var det där företaget hade sin legendariska superdator från Cray på 80-talet, en dator som sades vara så snabb så Apple döpte gatan utanför bolagets högkvarter till Infinite Loop då det sades att Apples Cray-dator kunde köra en oändlig loop på tre sekunder.

Apples först riktiga datacenter för bolagets molntjänster startades inte på den amerikanska västkusten, vilket kan förvåna många. Istället var det i Maiden1 i delstaten North Carolina som Apple, när allt är färdigbyggt, kommer att ha investerat motsvarande 8,3 miljarder kronor i ett helt nytt datacenter och tillhörande infrastruktur och byggnader. Bygget på över 46000 kvadratmeter (fem gånger större än Apples primära datacenter i Kalifornien) påbörjades i september 2009 och uppfördes av 1400 byggnadsarbetare och snart stod Apples första stora datacenter klart för sina Internet-anslutna tjänster klart och gjorde företag som Google, Facebook och AT&T 2 sällskap som även de uppfört datacenter i samma delstat.

Apple har utöver detta köpt ytterligare mark i Maiden och det är fortfarande oklart vad de ska göra med denna mark men i början på år 2014 lämnade Apple in ansökningar om att få uppföra ytterligare ett datacenter i Maiden.

I februari 2012 köpte Apple också drygt 648000 kvadratmeter mark i Prinewille i delstaten Oregon för att bygga ett större datacenter där, vilket innebär att de gör Facebook sällskap som även de bygger ett eget datacenter där.

I augusti 2014 begärde Apple att få utöka sitt datacenter i Reno, Nevada, där de två byggnader som redan finns på plats ska kompletteras med ytterligare modulbyggnader på drygt 2500 kvadratmeter vardera.

Utöver att bygga egna datacenter i USA har Apple också tecknat åtminstone ett långt avtal om att hyra ett datacenter i Santa Clara, Kalifornien, från DuPont Fabros Technology. Avtalet innebär också att Apple betalar för totalt 2,28 megawatt elkraft.

Solkraft och kyla

I maj 2012 meddelade Apple att företagets datacenter i Maiden skulle drivas till 100 procent av förnyelsebar energi. En kombination av biogas från en extern leverantör och solcellspaneler som Apple själva äger (de senare står för 60 procent av all elkraft som krävs). Installationen av solcellspaneler ska enligt Apple vara den största i hela USA, närmare 405000 kvadratmeter stor, och enligt Apple generera 84 miljoner kilowattimmar el årligen.

Apple arbetar också på att bygga en större installation av solceller i Reno som kommer ta drygt 555000 kvadratmeter i anspråk och under 2014 påbörjade Apple en installation av solceller i Yerington delstaten Nevada som ska generera upp till 20 megawatt el till datacentret i Reno.

Utöver detta har Apple också tecknat ett 25-årigt avtal där de kommer att köpa all el som genereras av en framtida installation av solcellspaneler i Monterey i Kalifornien 3 som kommer producera 130 megawatt el.

Bilder från Apples datacenter i Maiden antyder att Apple inte byggt sitt datacenter på traditionellt vis med datorgolv som ger ett utrymme under golvet på en meter för infrastruktur och transport av kylluft. Istället står serverracken på betonggolv och Apple har valt att kyla sitt datacenter lite mer passivt med luft från utsidan som sedan kyls ned med hjälp av vatten i en värmeväxlare innan luften pumpas in i datacentret. Skulle luften på utsidan bli för varm hämtas kylvatten från vad som i praktiken är stora tankar med nedkylt vatten. När datacentret i Prinewille är färdigbyggt planerar Apple att dra nytta av det faktum att området ofta har relativt låga utetemperaturer när de ska kyla sina servrar vilket kan jämföras med hur Facebook tänkte när de byggde sitt datacenter i Luleå.

Europa och Kina

Apple har precis som många andra ägare av molnbaserade tjänster insett att det inte räcker med att ha sina servrar i USA. Google har flera etableringar i Europa, bland annat i Fredrikshamn4 i Finland och Facebook har som bekant etablerat sig i Luleå5.


Facebooks datacenter i Luleå

När nyheten kom att Apple bestämt sig för att etablera ett datacenter på Irland och i Danmark var det således inte en helt överraskande dito. Alla molnleverantörer behöver vara närmare sina användare dels för att det inte ska gå för långsamt men också för att infrastrukturen inte får bli störningskänslig genom att endast finnas exempelvis i USA. De båda datacenter Apple ska etablera i Europa ska enligt Apples pressmeddelande 6 mäta 166000 kvadratmeter vardera och i Viborg i Danmark kommer Apples datacenter att hjälpa till att värma upp bostäder i närheten via fjärrvärmesystemet och totalt sett är det en investering på åtta miljarder svenska kronor som Apple gör i Danmark.

Att Apple väljer Irland och Danmark för sina två datacenter är inte helt underligt – Irland har sedan många år haft en synnerligen generös skattepolitik gentemot stora utländska företag som vill etablera verksamheter i landet och i Danmark har det visat sig att Apple fått en fördelaktig skattemodell som bland annat innebär att Apple inte behöver betala en straffskatt för koldioxid. I normala fall är det företag inom exempelvis cementindustrin i Danmark som får betala just den straffskatten men enligt Sten Kristensen, expert på danska revisionsbyrån BDO, har politiska intressen gjort att regler böjts för att locka till sig Apple till Danmark7. Sannolikt är det Apples satsning på att driva datacentret med 100 procent förnyelsebar enegi som ligger bakom det faktum att företaget slipper betala koldioxidskatt. År 2017 ska de båda datacentrena i Danmark och på Irland stå klara.

Innan någon “skugga” faller på Apple och Danska politikers osedvanligt stora förhandlingsvilja ska det sägas att Luleå kommun minst sagt böjde sig bakåt så hårt så ryggraden borde tagit stryk för att locka till sig Facebook till kommunen. Olika former av etableringsbidrag och attraktiva priser på mark lär knappast ha gjort Facebook mindre intresserade.

Kina är den marknad som växer absolut snabbast just nu för Apple. Under förra året började Apple därför driva egna servrar, placerade hos China Telecom, för att underlätta för de kinesiska användarna. Detta i rak kontrast mot Google som konsekvent vägrat ha några servrar i Kina på grund av den kinesiska kommunistregimens censurregler och den ständigt överhängande risken för att myndigheterna spionerar på Googles användare.

Apple verkar dock inte se några problem med detta utan konstaterar att användarinformationen på Apples servrar är krypterad och att inte någon tredje part kommer åt den8. Redan 2012 rapporterades det att Apple skulle låta uppföra ett datacenter i Hong-Kong9 men huruvida det är så enkelt att Apples servrar står i China Telecoms datacenter i Hong-Kong är oklart.


Apples farm med solcellspaneler i Hongyuan, Kina

Apple satsar också stort på att etablera sig inom energiproduktion i just Kina.
Bolaget satsar stora pengar på en solcellsfarm i Chengdu som kommer generera 40 megawatt årligen som ska levereras till Apples kontor och butiker i Kina och i och med den satsningen hoppas Apple också att “visa vägen för sina leverantörer” i Kina. Ska man läsa mellan raderna tror åtminstone undertecknad att Apple kommer börja ställa betydligt större krav på de företag som tillverkar Apples produkter i Kina när det gäller miljön och energiproduktion i framtiden.

Överlag har Apple satsat hårt på förnyelsebar energi. Enligt Apple själva gick användandet av förnyelsebar energi från 16 procent år 2010 till 87 procent år 2014 när det gällde Apples kontor, butiker och datacenter runt om i världen. Det kan knappast ens GreenPeace10 klaga på.© 2020 Omsoc Publishing AB