2015-09-17
Nyhet

Google vill hjälpa flyktingar

Google har redan donerat en miljon euro till olika organisationer som hjälper människor på flykt från bland annat krigets Syrien, och nu tar de ett steg till: varenda krona, euro, dollar eller annan valuta du skänker matchar de med en lika stor donation.

Snyggt jobbat av Google. Det vore klädsamt om Apple gjorde samma sak men de kanske är upptagna med att lansera nya produkter…

 

 © 2020 Omsoc Publishing AB