2016-01-24
Länk

Raset för dagstidningarna i USA fortsätter

Richard Tofel:

Then, amid the hubbub about the Boston Globe’s delivery problems, I was struck by the Globe’s statement that they have only 115,000 daily print subscribers, and only 205,000 on Sunday. Really? I had had a sense that the Globe was still much bigger than that. So I poked around online, and, indeed found much larger numbers for Globe print circulation.

But they were from 2013, which is the last time print newspaper circulation figures were widely reported.

När amerikanska dagstidningar börjar komma ned på samma nivåer som svenska dito (Svenska Dagbladet ligger enligt TS på strax under 100000 exemplar på vardagar. Dagens Nyheter har valt att inte redovisa sin tryckta upplaga sedan snart tre år) får man nog tycka att botten gått ur marknaden helt.  Å andra sidan kanske den kvarvarande upplagan kommer vara stabil i och med att den visar vilka som faktiskt är fortsatt beredda att betala för en papperstidning. Om den gruppen av prenumeranter tillhör en äldre generation som sakta men säkert minskar utan att dagstidningarna lyckas rekrytera nya pappersprenumeranter lär vi få se tappet fortsätta öka men i en långsammare takt.© 2019 Omsoc Publishing AB