2016-06-30
Länk

Facebook dumpar Paper

iMore:

Facebook will remove its Paper app from the iOS App Store. An in-app message stated that Paper will no longer work after July 29.

Ännu ett av Mike Matas experiment sedan han kom till Facebook. Känns som pöjken borde stannat på Apple några år till.

 © 2019 Omsoc Publishing AB