2016-07-28
Länk

Spotifys tillväxt minskar i Sverige

Breakit:

Sett till lönsamheten går det även fortsatt tungt för Spotify. Det svenska dotterbolaget redovisade under året ett negativt rörelseresultat på motsvarande 960 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med 2014, då bolaget backade motsvarande 739 miljoner kronor.

Spotify beskriver 2015 som sitt bästa år någonsin med en förlust på 1,6 miljarder kronor.© 2020 Omsoc Publishing AB