2016-12-12
Länk

Franskt utvecklingsföretag stämmer Apple

Nexedi:

The primary reason for starting this lawsuit is because we hope that it will help Apple to sooner support the latest Web and HTML5 standards on its iOS platform – the operating system used by all iPhones.

Det fanns en tid då öppna standarder som HTML5 var prioriterat hos Apple. Huruvida detta fortfarnade är fallet lär väl visa sig men detta är sannerligen inte ett gott tecken.© 2022 Omsoc Publishing AB