2017-04-29
Länk

Sveriges mest läste journalist går i pension

SVT:

Varje månad använder sig 42 procent av Sveriges befolkning av text-tv, i genomsnitt. Varje dag är det 21 procent av alla de som är mellan nio och 79 år. SVT:s text-tv har i dag runt två miljoner läsare dagligen.

Tittar man på rekordåren var de smått osannolika.
Under den riktiga storhetstiden på 1990- och början av 2000-talet räknade SVT att text-tv hade runt tre miljoner läsare – varje dag.

Har man då jobbat fem dagar i veckan i bortemot 40 år med att skriva nyheter för text-tv, då har man också blivit läst. Av många.

Möjligen haltar den här matematiken något, men man kan med ganska stor säkerhet konstatera: Torbjörn Jacobsson är en av Sveriges mest lästa journalister genom alla tider.

Ironiskt nog är SVT:s mest välskrivna nyheter de som publiceras via Text-TV.© 2021 Omsoc Publishing AB