2005-09-21
Nyhet

Microsoft organiserar om

Microsoft gör nu allt för att mota Yahoo och Google i grind. Företagets säger nu att de ska omorganisera sin verksamhet för att på så sätt sätta mer tryck på konkurrenterna och växa på marknaden för internet-relaterade tjänster.

Ray Ozzie, mannen som var med och skapade Lotus Notes och senare Groove, har fått i uppdrag att sköta omorganiseringen som i praktiken bland annat innebär att MSN ska jobba närmare Windows Update och Xbox Live-tjänsterna.

Microsoft minskar också antalet affärsenheter från sju till tre: Microsoft Platform Products and Services, vilket inkluderar Windows-produkterna, Microsoft Business Division, vilket inkluderar Microsoft Office-produkterna, och Microsoft Enterntainment and Devices Divison, vilket inkluderar XBox och mobila enheter.

Microsofts VD menar att detta är vad som behövs för att göra Microsoft till en mer hungrig konkurrent. Han säger också i en intervju med Mercury News att “företaget behöver kortare beslutsvägar för att på sätt snabbare kunna genomföra beslut som leder till produkter och tjänster som kunderna vill ha”.

Vad detta innebär för företagets Macintosh Business Unit, som bland annat gör Office för Mac OS X, framgår inte.© 2020 Omsoc Publishing AB