2005-10-27
Nyhet

Apple Backup uppdaterad

Apple har släppt en uppdatering av sitt backupprogram som nu tar programmet till version 3.0.1.

Denna uppgradering löser problem med återläsning av backupade filer till alternativa målenheter och indikatorn som visar hur långt gången en uppladdning till iDisk är skall nu ge en mer korrekt bild av läget.

Uppdateringen finns i Software Update.© 2021 Omsoc Publishing AB