2005-11-01
Nyhet

OpenBSD 3.8 släppt

OpenBSD, som torde vara bland de säkraste Unixvarianter som existrerar, har släppts i en ny version.

3.8 heter den och helt i enlighet med temat för denna version, där RAID-systemet förbättrats radikalt, så har OpenBSD-gänget också släppt en temasång vid namn “Hackers of the lost RAID”. Sångens text hittar du här och mer information om version 3.8 hittar du här.



© 2021 Omsoc Publishing AB