2008-10-23
Nyhet

Använd en OS X-maskin som syslog-server

Apples Airport Extreme är bara ett exempel på en nätverksansluten enhet som kan skicka ur sig logginformation via syslog-protokollet. Denna sida har bra information om hur man kan använda den vanliga klientversionen av Mac OS X som syslog-server för att samla in och analysera data från enheterna i ditt nätverk.© 2019 Omsoc Publishing AB