2009-01-14
Nyhet

iTunes U

Nu också i Sverige. I Sverige sedan länge, men nu kan även svenska universitet använda sig av tjänsten.

(Tack till Mike och Kotten för tipsen)



© 2019 Omsoc Publishing AB