2009-01-15
Nyhet

iPhone-användande ökar kraftigt

Kraftig ökning de senaste 18 månaderna, enligt mätning av Net Applications.© 2019 Omsoc Publishing AB