2009-04-14
Nyhet

Om dina ögon fungerade som ett teleskop

Fantastisk bild.

(Via Kottke)© 2021 Omsoc Publishing AB