2009-06-14
Nyhet

Palm Pre redan hackad

Pre tillåter till och med osignerad firmwarekod.

(Via Daring Fireball)© 2021 Omsoc Publishing AB