2009-06-18
Nyhet

Version 1.0

En trivsam återblick till tiden då män var män, datorer var datorer och Unix var Unix.© 2018 Omsoc Publishing AB