2009-07-04
Nyhet

Harry Potter och Star Wars är samma film.

Egentligen.

(via Jason Kottke)© 2019 Omsoc Publishing AB